Nieuws

Contributie

By 14 april 2020 Geen reacties

Beste leden, ouders en verzorgers,

Het badmintonnen mag dan wel stil liggen, maar als bestuur doen we dat zeker niet. Tijdens de laatste bestuursvergadering van 3 april, hebben we ons over de vraag gebogen hoe BC Weert omgaat met de contributie tijdens de Coronacrisis. Ook via de leden heeft ons deze vraag inmiddels bereikt.Een heel begrijpelijke en legitieme vraag.

Als bestuur nemen we het volgende standpunt in: de contributiebetaling vindt plaats zoals gewoonlijk. Na afloop van de Coronacrisis of na afloop van dit seizoen bepalen wij over de hoeveelheid contributie (of toeslagen zoals veren en trainerstoeslag) wij zullen retourneren en/of in mindering brengen.

Wij hebben dit standpunt ingenomen op basis van de volgende afwegingen:

1. Als bestuur weten wij niet of en in welke mate we nog badminton kunnen faciliteren dit seizoen en gedurende de zomerperiode. Vragen hier bij zijn bijv.: gaat de sporthal dit voorjaar en zomer nog open, hoeveel banen kunnen we dan gebruiken en is er dan de mogelijkheid om de trainingen te hervatten?

2. We moeten goed bekijken welke kosten we door de Coronacrisis niet of minder maken. Anderzijds zijn er ook kosten gemaakt voor en tijdens de Coronacrisis.

3. Naast dat we hoogstwaarschijnlijk minder kosten zullen maken, hebben we ook minder inkomsten. Voorbeelden hiervan zijn: kantine- en toernooi-inkomsten en inkomsten van nieuwe leden die we mislopen doordat onze ledenwervingsacties zijn afgelast. Verder moet nog blijken of we de jaarlijkse subsidie volledig gaan ontvangen.

Al met al is er dus nog veel onduidelijkheid en hebben we nog geen compleet overzicht over de inkomsten en uitgaven. Wanneer we hier wel over beschikken (naar verwachting na de Coronacrisis en/of einde seizoen) zullen wij ons uiterste best doen om een eerlijke en verantwoorde keuze te maken. Hierbij maken we een overweging tussen enerzijds de hoogte van uw contributie in deze uitzonderlijke situatie en anderzijds kijken we naar de financiële gezondheid van onze vereniging. 

Als u vragen hebt dan kunt u die altijd stellen aan het bestuur. U kunt mailen naar bestuur@bcweert67.nl of bellen met 0653571177 (Sam).

Wij wensen u veel sterkte toe en hopen u allen weer snel in goede gezondheid te zien in de sporthal! 

Sportieve groet,

Het bestuur van BC Weert ’67

Tom, Rebecca, Bas, Brian, Maike en Sam