Updates binnen de vereniging

Gepubliceerd: 
3 maanden 3 dagen geleden

Beste leden van BC Weert’67,

 

Het bestuur heeft de laatste tijd niet stilgezeten en heeft zich bezig gehouden met een aantal uiteenlopende zaken. Van sommige zullen jullie wellicht wat mee hebben gekregen in de zaal of in de kantine, andere bezigheden zijn wellicht minder zichtbaar maar niet minder belangrijk. Daarom willen we jullie via deze update op de hoogte houden van wat er speelt binnen de club. Het is een lange email, maar het is belangrijk om deze toch aandachtig door te lezen!

  • Aantreden Maike in het bestuur
  • Aanpassingen sporthal
  • Update TC
  • Update Nederweert
  • Clubkampioenschappen
  • Jeugdkamp
  • Volle hal
  • Training op andere locaties 29&31 mei
  • Aftreden Roy uit bestuur

 

1.   Aantreden Maike in bestuur 
Bij deze wil ik mij even voorstellen als nieuweling binnen het bestuur van BC Weert’67. Ik ben Maike Steuten, 28 jaar. De meeste van jullie zullen mij vooral kennen als competitiespeler en voorzitter van de jeugdcommissie. Ik ben lid geworden van de club in 2001 en sinds 2009/2010 actief als vrijwilliger binnen de club en dan met name als JC lid. Dit jaar organiseer ik voor de 10x het jeugdkamp. Aan het begin van het seizoen bij de start van de voorbereidingen voor het jeugdkamp merkte ik dat het voor mijn gevoel allemaal vanzelf ging, dat ik nergens meer over na hoefde te denken omdat ik het al voor de 10x deed. Dit zette mij wel aan het denken, vindt ik dit nog leuk genoeg en haal ik er nog voldoening uit. Leuk? Jazeker! De jeugdcommissie is naar mijn mening nog steeds de leukste commissie van de club en een mooie springplank naar andere vrijwilligerstaken. Maar naast dat het leuk is, was de uitdaging wel echt weg. Ik ben in gesprek gegaan met o.a. Tom hierover en heb besloten om een keer mee te gaan naar een [http://bestuursvergadering.%20conclusie/]bestuursvergadering. Conclusie: hierin ga ik mijn uitdaging zeker vinden. Ik ben nog een beetje zoekende in welke taken ik op mij ga nemen en heb nu nog geen concrete rol binnen het bestuur, maar ik houd me op dit moment vooral bezig met de activiteiten rondom ‘Open Club’ en Sportpark Boshoven. Tijdens de volgende ALV word ik officieel voorgedragen. 
 

2.   Aanpassingen Sporthal 
Na de goede en constructieve feedback die we hebben mogen ontvangen op het eerste concept ontwetp van de aanpassingen van de sporthal, is er nu een uiteindelijk (maar niet definitief) gemaakt, waar we zeker als bestuur achter staan. Het ontwerp is een stuk rustiger en passend. Kijk vooral zelf naar de bijlage aan deze e-mail. Door de krappe planning betekent dit helaas wel dat het badmintonseizoen dit jaar iets eerder is afgelopen. De laatste week dat de sporthal beschikbaar is, is in de week van 10 juni, daarna zal twee weken het schilderwerk plaatsvinden. 
 

3.   Update TC 
De voorbereidingen voor het komende seizoen zijn in volle gang. Momenteel vind de schriftelijke inventarisatie van competitiespelers plaats. LET OP: Heb je je aanmelding nog niet ingeleverd, doe dit dan alsnog zo spoedig mogelijk. Daarna kunnen we de opzet van teams en trainingsgroepen gaan maken. We hopen in mei een eerste opzet met jullie te kunnen delen.

Verder is het, ondanks dat het weer langzaam richting het einde van het seizoen gaat, nog steeds druk op sommige speelavonden. We zijn met de Trainersgroep (Alex, Paul, Rob, Gilbert, Joris, Rebecca en Tom) mogelijke oplossingen voor dit probleem aan het onderzoeken. In het kader hiervan zijn we momenteel in gesprek met een oud BC Weert trainer George Nieuwenboom en zijn we op zoek naar oplossingen om de piekbelasting van de banen te verkleinen.

 Op 8 en 9 juni vind het Pinkstertoernooi in Roermond plaats. We inventariseren nog wie hier aan mee wil doen (meld je bij één van de trainers)!
 

4.   Update Nederweert 
In de vorige nieuwsupdate hebben we verteld over de overstap van de competitiespelers uit Nederweert. Zij trainen ondertussen mee in de eerste en tweede selectie. Zoals aangegeven weten we nog niet of er ook recreatiespelers overkomen vanuit Nederweert. Mocht dit het geval zijn dan zullen we dit in goede banen leiden en kijken hoe hier mee om te gaan. Dit word nog vervolgd. 
 

5.   Clubkampioenschappen 
De clubkampioenschappen vinden dit jaar plaats op zondag 16 juni. Gewoon bij ons in de sporthal op Boshoven. Je kunt je opgeven door middel van je naam te schrijven op de papieren die ophangen tijdens de speelavonden aan de tribune. 
 

6.   Jeugdkamp 
Jeugdkamp vindt dit jaar plaats in het weekend van 24, 25 en 26 mei. Als je jezelf wilt opgeven kan dit via de formulier van de jeugdcommissie. Ook als je geen jeugd bent, maar mee wilt als begeleider kan dit en wordt het zeer gewaardeerd. 
 

7.   Volle hal 
De hal is vol de laatste weken. Zeker gedurende speelavonden buiten de vakantieperiode en wanneer de meeste recreanten en competitie spelers aanwezig zijn. Dit is een bijzonder goed teken!  Dit betekent dat we een gezonde vereniging hebben. Echter betekent dit ook dat er wel eens een baan te kort kan zijn. Een fenomeen wat we lang niet hebben meegemaakt, maar ‘vroeger’ heel gewoon was en iets waar we hopelijk aan moeten gaan wennen. De TC en bestuur hebben dit geconstateerd en kijken naar mogelijkheden om hier op de juiste wijze mee om te gaan. 

8. Training op andere locaties 29&31 mei 
Door het EK Triatlon kunnen we op woensdag 29 en vrijdag 31 mei geen gebruik maken van Sporthal Boshoven. Gelukkig hebben we alternatieve sporthallen toegewezen gekregen, namelijk op woensdag van 17:30 tot 23:00 in sporthal Aan de Bron en op vrijdag 19:00 tot 23:00 in sporthal Op Den Das We vinden het erg vervelend dat we moeten verhuizen, maar het zij zo. Schrijf je data en locaties alvast op in je agenda. Bijgevoegd is een informatieblad met meer info.

9. Aftreden Roy uit bestuur
Beste leden,
Via deze weg wil ik aan jullie meedelen dat ik na de Algemene Ledenvergadering van vrijdag 29 november a.s. ga stoppen met mijn penningmeestertaken van Badmintonclub Weert ’67. De komst van 2 kinderen en een nieuwe drukkere baan hebben mij dit, hetzij met pijn in het hart, doen besluiten. In 12,5 jaar penningmeesterschap heb ik veel dingen zien gebeuren en veranderen, meestal in positieve zin. Ons bestuur is in veel opzichten gegroeid. Het was voor mij een absolute eer en uitdaging om met deze mensen te hebben mogen werken en daarmee een zo goed mogelijke bijdrage aan onze vereniging te hebben kunnen leveren.
Ik bedank daarom mijn mede-bestuursleden Tom, Sam, Bas, Brian en Maike en oud-bestuurleden, voor de fijne tijd die ik in het bestuur heb mogen meemaken. Vae hebbe dr wat schoeëns van gemaaktj!
Na de ALV zullen mijn penningmeestertaken worden waargenomen door de overige zittende bestuursleden. Uiteraard is het bestuur op zoek naar een opvolger. Tot die tijd blijf ik als extern financieel adviseur, hetzij uitzonderlijk voor de jaarstukken, uiteraard wel verbonden aan de vereniging. Dus voel je je verantwoordelijk en heb je een beetje financiële kennis, en wil je dit op een leuke laagdrempelige manier in de praktijk brengen, praat dan eens met iemand van het bestuur of met mij. Voor een takenpakket verwijs ik jullie naar een van de overige bestuursleden. Een deeltaak uitoefenen of alleen meehelpen kan natuurlijk ook. Alle hulp is welkom!
Rest mij nog ook jullie, onze leden, te bedanken voor het vertrouwen in mij de afgelopen 12,5 jaar.
Tot in de hal of natuurlijk op Baan 13!
Groeten, Roy Smits

 

Wij hopen jullie zo weer voldoende geïnformeerd te hebben. 

Bij vragen mogen jullie ons altijd aanspreken in de zaal, de kantine of door te mailen naar bestuur@bcweert67.nl

 

Groeten,

Het bestuur