Updates

Gepubliceerd: 
2 maanden 2 weken geleden

Beste leden van BC Weert’67,

 

Het bestuur heeft de laatste tijd niet stilgezeten en heeft zich bezig gehouden met een aantal uiteenlopende zaken. Van sommige zullen jullie wellicht wat mee hebben gekregen in de zaal of in de kantine, andere bezigheden zijn wellicht minder zichtbaar maar niet minder belangrijk. Daarom willen we jullie via een korte update op de hoogte houden van wat er speelt binnen de club.

kantine update

tc update

update Nederweert

stand van zaken visie

vooraankondiging vrijwilligersfeest

 

 

Update kantine

We draaien nu al een aantal jaren een eigen kantine op onze eigen 'unieke wijze' zonder barpersoneel, zonder contant geld en iedereen neemt (nagenoeg) altijd de verantwoordelijkheid om alles netjes op te ruimen, te betalen en geen rommel te maken. Samen maken we er dus echt iets moois van! Een paar dingen waar het bestuur jullie graag van op de hoogte wil brengen / aan wil herinneren:

Sinds kort zijn er nieuwe handdoeken beschikbaar met dank aan Christa en Mirjam die dit initiatief genomen hebben. Wanneer deze handdoeken schoon zijn liggen ze in ons kastje links achter de bar, als we ze gebruiken hangen ze alleen boven of aan ons kastje. Als ze vies zijn worden ze in het zwarte mandje op de koelkast achter in ons hok gedeponeerd zodat ze kunnen worden gewassen.

Sinds kort hebben we een breed assortiment aan nootjes, chips, kaas en worstjes. Per bakje/zakje kosten deze 1 munt. Dit in tegenstelling tot het eerste jaar toen de nootjes gratis waren. Er zijn dus geen gratis producten in de kantine.

Eten en drinken buiten ons  hok is niet van ons! 

BC Weert'67 mag geen gebruik maken van spullen van de BAL! Denk hierbij bijv. aan de beamer, het koffiezetapparaat, de koelkasten van BAL, de TV's en de prijzenkast. Uitzonderingen hierop zijn: de geluidsinstallatie, de WiFi, borden, bestek en pannen in de keuken (plastic/kartonnen bakjes vallen hier niet onder!), tafels en stoelen.

Graag de flessen in de juiste krat en de krat op de juist plek neerzetten in ons hok. Gebruikte glazen, bordjes en bestek altijd afwassen, afdrogen en opruimen na gebruik.

We betalen in de kantine uitsluitend via de pin! Afgelopen weken zijn er uitzonderingen gemaakt i.v.m. het feit dat de pinautomaat niet goed werkte. Een uitzonder hierop zijn toernooien.

Mocht je vragen hebben dan kun je terecht bij het bestuur, de inkopers (Dennis en Ton) of sleutelbeheerders (Harry, Bas, Brian, Joris, Loek, Loes, Luc, Nick, Rebecca, Ruud, Sjors of Tom).

Wil je ook sleutelbeheerder worden (omdat je de kantine graag eerder wilt openen bijv.) meld je dan bij het bestuur en wij geven je de uitleg.

Alvast hartelijk bedankt voor het naleven van de (algemene) regels en de aandachtspunten hierboven. Tot op heden hebben wij als BC Weert'67 nog geen waarschuwingen (en ja.... deze worden wel degelijk uitgedeeld) gekregen van de Gemeente Weert. Het is dus niet alleen kei gezellig in de kantine maar we weten het ook nog eens netjes te organiseren! Dank allemaal daarvoor!

 

 

Update TC

Sinds afgelopen januari zitten Rebecca Wolters en Tom van den Bercken maandelijks met alle trainers bij elkaar om samen tot een betere organisatie van de vereniging in de sporthal te komen. Zaken zoals bijvoorbeeld spelersinventarisatie, de toernooien, de samenstelling van de trainingsgroepen en teamindelingen komen hierin aan de orde. Momenteel zijn we volop bezig met de opvang van veel nieuw geworven jeugdspelers in de beginnersgroep én de instroom van 2 teams van Nederweert (±10 spelers) in de 1e en 2e selectie. Vanwege de groei van het ledenaantal zullen er binnenkort een aantal wijzigingen in trainingsgroepen en -tijden gaan komen. Joris Jansen gaat training geven aan een nieuwe trainingsgroep waarmee we de doorstroom van en naar de verschillende groepen in de vereniging willen vergroten. Wil je over deze zaken meedenken en beslissen, neem dan snel contact op met Rebecca of Tom.

 

 

Update Nederweert

Een tijd geleden hebben de bestuurders van badmintonclub Veredot uit Nederweert en het bestuur van BC Weert een overleg gehad. Hierin heeft Veredot uitgelegd dat er binnen hun vereniging een ketting reactie is ontstaan. Door een tekort aan spelers willen de overgebleven competitie spelers bij Weert komen spelen. Dit wordt in goede banen geleid en is al in volle gang. Doordat het bestuur van Veredot voornamelijk bestaat uit competitie spelers die nu bij Weert gaan spelen heeft Veredot een tekort aan bestuursleden. De bestuursleden van Veredot willen geleidelijk hun taken overdragen aan nieuwe bestuursleden. Hieruit volgt dat er intern binnen Veredot nu een peiling plaatsvind onder de recreanten. Het is nog niet duidelijk of de recreanten zelf Veredot gaan besturen of dat ze zich bij Weert voegen. 

 

 

Stand van zaken visie

In de afgelopen maanden hebben er twee brainstormavonden plaatsgevonden met het bestuur en een hoop enthousiaste leden met als doel om de voorlopige visie, zoals die gepresenteerd is tijdens de alv, te toetsen en praktische invulling te geven. Dit heeft geleid tot een hele goede visie na de eerste avond. Echter het doel van de tweede avond was om hier een praktische invulling aan te geven, maar dit is niet volledig gelukt. Dit kwam doordat er langer dan vooraf gedacht, gebrainstormd moest worden over de visie. Al met al hebben deze twee avonden nuttige informatie opgeleverd waar het bestuur mee aan de slag kan. Het bestuur wil graag alle leden die aanwezig waren bedanken voor de feedback. Als je tijdens een van de avonden een praktische oplossing hebt gegeven, willen we je vooral vragen om dit uit te werken met de hulp van het bestuur. 

 

 

Vooraankondiging vrijwilligersfeest

Zonder vrijwilligers zou BC Weert’67 niet bestaan. De hal huren, shuttles kopen, kantine draaien, besturen, activiteiten organiseren, communiceren en zelfs het afschrijven van je contributie gebeurd niet zonder vrijwilligers. Elke vrijwilligerstaak is belangrijk! Het hoeft niet altijd veel tijd te kosten, wat het oplevert voor onze vereniging is veel belangrijker!

Het bestuur van BCWeert’67 is zich hier bewust van! Daarom bedanken wij onze vrijwilligers elk jaar met een uiterst gezellige vrijwilligers avond. Dit jaar doen we dit op zaterdag 4 mei. We zijn ons bewust van het feit dat er om 20:00u dode herdenking is. Hier wordt dus uiteraard ook rekening mee gehouden. We hebben e.e.a. goed afgewogen en dit leek de meest geschikte datum.

Zoals vorig jaar is het de bedoeling dat de avond plaats vindt in de kantine. Dit is echter nog niet zeker. Half april zal hier meer over bekend zijn. Tegen die tijd ontvangen alle vrijwilligers ook een uitnodiging zoals jullie dat gewend. Mocht de kantine niet beschikbaar zijn, dan zoeken we een andere locatie. Weet of heb je toevallig een geschikte locatie? Dan horen we het graag?! Maar voor nu: ben je afgelopen seizoen vrijwilliger geweest? Noteer 4 mei dan alvast in je agenda!

 

Wij hopen jullie zo weer voldoende geïnformeerd te hebben. 

Bij vragen mogen jullie ons altijd aanspreken in de zaal, de kantine of door te mailen naar bestuur@bcweert67.nl

 

Groeten,

Het bestuur