Nieuws

Aanvulling nieuwe corona maatregelen vanaf 14 oktober 2020

By 15 oktober 2020 oktober 21st, 2020 Geen reacties

Beste leden, ouders en verzorgers, 

Naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen maandag 13 oktober, hebben we jullie woensdag geïnformeerd over de tot dan toe bekende gevolgen voor BCWeert’67. Vervolgens hebben we informatie ingewonnen bij de gemeente en Badminton Nederland en aan de praktische invulling van onze speelavonden gewerkt. Hieronder hebben we de maatregelen die voor ons van toepassing zijn nog een keer opgesomd waaraan punt 8 en 9 zijn toegevoegd.

 1. Niemand speelt meer competitie;
 2. Tot en met 17 jaar zijn er geen sport beperkingen (uitzondering hierop = geen competitie!);
 3. Vanaf 18 jaar mag er gesport worden maar dient men 1.5 m afstand te houden;
 4. Concreet betekent dit: geen dubbel of mix spel en dus maximaal 2 personen op een hele badmintonbaan (= singelspel).
 5. Groepsgrootte van max. 30 personen in de sporthal;
 6. Dit alles gaat in op woensdag 14 oktober 2020 om 22:00;
 7. De sportkantine blijft dicht;
 8. De douches en het kleedlokaal zijn gesloten.
 9. Je vormt met 4 spelers een groepje per avond. Binnen dit groepje houd je 1,5 m afstand en mag je onderling doorwisselen. Je mag niet doorwisselen met spelers uit andere groepjes van 4.
 10. Je komt pas de hal in op de aangegeven tijd en je vertrekt direct na de aangegeven tijd. Je kunt dus niet éérder komen voor bijvoorbeeld een warming up of langer blijven ‘hangen’ om even na te kletsen.

Verder gaat de Bond er op het moment van uit dat de competitiewedstrijden die nu niet gespeeld kunnen worden, later worden ingehaald. Meer info hierover volgt.

Afgelopen woensdag hebben we jullie ook geïnformeerd dat er nog een paar zaken onduidelijk waren op dat moment. Onderstaand komen we op deze onduidelijkheden terug en leggen we uit hoe de komende tijd invulling geven aan het badmintonnen en de trainingen.

 1. Wordt er nog getraind, hoeveel en door wie?

Hierin maken we onderscheid tussen spelers t/m 17 jaar en spelers van 18 jaar en ouder. De trainingen voor de spelers t/m 17 jaar gaan door, uiteraard met in acht houding van de reeds bestaande maatregelen. Enige aanpassing is dat de trainingstijden iets zijn aangepast, zie hiervoor de bijlage. De leden van 18 jaar en ouder kunnen 1 keer per week spelen/trainen volgens het schema in bijlage.

 1. Hoe gaan de groeps- en tijdsindeling eruit zien om de 30 personen en 1.5 m regel te handhaven?

Om ervoor te zorgen dat we niet met meer dan 30 personen in een sporthal zijn hebben we het schema in de bijlage opgesteld. De 1.5 m regel wordt gehandhaafd door zo twee spelers op één baan te laten spelen. (Houd er nog steeds rekening mee dat je niet te vroeg naar de Sporthal komt en na het spelen ook direct de sporthal weer verlaat.)

 1. Welke sporthallen gaan we gebruiken in relatie tot de te maken groeps- en tijdsindeling?

Om iedereen evenveel te kunnen laten spelen wordt gebruik gemaakt van beide sporthallen. Dus zowel op maandagavond in sporthal Op den Das, als op de woensdag- en vrijdagavonden in sporthal Boshoven (de tijden zijn wel aangepast).

 1. Bij het maken van de groepsindeling is de basisgedachte: alle spelers minimaal 1 speel-moment van 1 uur per week. 

Hierin hebben we onderscheid gemaakt tussen spelers t/m 17 jaar en spelers van 18 jaar en ouder. Waarbij er voor de spelers t/m 17 jaar zo min mogelijk is veranderd.

Afgezien van de aangescherpte corona-maatregelen zijn er een paar andere belangrijke ‘huishoudelijke’ mededelingen.

 • Op woensdag 21 en 23 oktober is er géén training voor de beginners jeugd i.v.m. de herfstvakantie.
 • Vrijdag 23 oktober spelen we in sporthal Op den Das van 19:00 tot 21:00 uur in plaats van in sporthal Boshoven! Reden hiervoor zijn werkzaamheden aan de verlichting in sporthal Boshoven. Helaas kunnen de recreanten dan maar van 20:30 tot 21:00 uur spelen.

We hopen met bovenstaande aanpak een praktische invulling te geven en iedereen de mogelijkheid te geven te blijven badmintonnen terwijl we tegelijkertijd aan de maatregelen van het RIVM, de Gemeente Weert en Badminton Nederland blijven voldoen. Mochten hier vragen over zijn meld dit dan via bestuur@bcweert67.nl of mondeling bij één van de bestuursleden.

Basisregel blijft altijd en ook nu: gebruik je gezond verstand en handel conform de maatregelen van het RIVM en de Rijksoverheid.

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen omtrent BC Weert’67 en corona door mail, website en facebook nauwlettend in de gaten te houden.

Kijk voor meer informatie op:

www.rijksoverheid.nl

www.badminton.nl/nieuws/impact-nieuwe-coronamaatregelen-op-badminton

Met sportieve groet en blijf gezond!

Bestuur BC Weert’67